Huisregels

Onze Gouden Regels

Polsbandjes

De ijsbaan en Chill ruimte is alleen toegankelijk met een geldig polsbandje. Polsbandjes moeten om de pols gedragen worden en zijn niet overdraagbaar. Beschadigde en/of losse polsbandjes zijn niet geldig.

Welke Schaatsen?

Noren, easygliders en andere gelijkende schaatsen, zijn niet toegestaan op de ijsbaan.

Schade

Schade aan materialen zoal huurschaatsen, inventaris Café De Botte Schaats, terras en op de ijsbaan zullen te allen tijden worden verhaald op de veroorzaker(s) van de aangerichte schade.

IJsmeesters

Aanwijzingen van de ijsmeesters dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.

Letsel

De organisatie draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het ontstaan van letsel  op of rondom het evenementen terrein van Maarssen On Ice

Geen restitutie

Indien een bezoeker van Maarssen On Ice toch wordt verwijdert van de ijsbaan of van het evenemententerrein van Maarssen On Ice, dan zal er geen restitutie worden gegeven voor betaalde entreekaart en/of polsbandje.

Gehuurde Schaatsen

Bij uw vertrek bent u verplicht de gehuurde schaatsen bij de schaatsuitgifte in te leveren.

Afwijkende entreeprijzen

Bij evenementen die georganiseerd worden door Maarssen On Ice kunnen andere entreeprijzen worden verlangd.

Aansprakelijkheid

De directie en de dagelijkse leiding zijn niet aansprakelijk voor diefstal, letsel en schade aan personen die het evenemententerrein Maarssen On Ice betreden.

Roken

Roken is op het gehele evenemententerrein niet toegestaan.

Op de baan

Het betreden van de schaatsbaan gebeurt op eigen risico.

Schoon...

Houd het terras en de tent (Café De Botte Schaats) schoon.

Gooien

Het is niet toegestaan om met sneeuw- of ijsballen te gooien op of nabij de schaatsbaan.

Zitten?

Het is niet toegestaan  op de boarding langs en op de ijsbaan te zitten.

Veiligheid voor alles

IJsmeesters hebben zonder enige discussie het recht om passende maatregelen te treffen voor bezoekers indien deze naar hun oordeel:
a. zich niet houden aan de gouden regels;
b. De veiligheid van zichzelf en/of andere in gevaar brengen

Alcoholbeleid

  • Het nuttigen van alcohol door bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan. Een geldig legitimatiebewijs zal getoond moeten worden bij aankoop daarvan
  • Het is niet toegestaan om personen onder de 18 jaar van alcohol te voorzien.
  • Bij overtreding van de bovenstaande regels worden passende maatregelen getroffen.
  • Tijdens het schoolschaatsen zal er geen alcohol worden geschonken.

Eigen consumpties

Zelf meegenomen etens- en drinkwaren mogen niet genuttigd worden in Café De Botte Schaats, op het terras, op de ijsbaan en in de Chill ruimte.

Consumpties

Het is niet toegestaan eten en/of dranken te consumeren op de schaatsbaan en in de Chill ruimte, we hebben een erg gezellig terras!

Verantwoordelijkheid

Daar waar dit regelement niet in voorziet beslist de directie, ijsmeester of de eerste verantwoordelijke op de ijsbaan of evenemententerrein van Maarssen On Ice.

Controle

De organisatie heeft het recht bij twijfel rugzakken/tassen te controleren.