Schoolschaatsen Voortgezet Onderwijs - Maarssen On Ice

Maarssen
On Ice
MOIlogo
MOIlogo
Ga naar de inhoud

Schoolschaatsen Voortgezet Onderwijs

Schoolschaatsen
Geachte directie- en teamleden,
 
Van zaterdag 30 november 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 is het schaatsfeest! Dan vindt de 12e editie plaats van Maarssen On ice in het park Goudestein in Maarssen. Maarssen On Ice zal, mede mogelijk gemaakt door de sponsors, haar deuren openzetten voor uw leerlingen van het Voortgezet Onderwijs om een uur lang te komen schoolschaatsen van maandag 2 december 2019 tot en met vrijdag 6 december 2019 onder uw begeleiding. Per uur kunnen er maximaal 90 leerlingen ingepland worden.
Echter zijn er aan het schoolschaatsen van het VO kosten verbonden
van € 3,00 inclusief schaatshuur.
De scholen van het VO kunnen zich nu laten registreren (www.maarssenonice.nl/registratie.html) en vanaf 2 september 2019 aanmelden voor het schoolschaatsen.
“Brood bij Alex” stelt heerlijke koeken beschikbaar en Stichting Evenementen Stichtse Vecht een beker limonade. De kosten daarvan zijn € 1,- per leerling waarbij de volledige opbrengst naar de organisatie van Stichting Evenementen Stichtse Vecht gaat. Wilt u gebruik maken van deze versnaperingen dan verzoeken wij u vriendelijk vooraf te reserveren via het aanmeldingsformulier voor het aanmelden van uw klas of groep.

Mededelingen / Belangrijk:
 • Maarsen On Ice is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel en/of schade aan goederen van de leerlingen of begeleiders;
 • Gebruik van de kantine/restaurant De Botte Schaats en de ijsbaan door u, begeleiders en leerlingen is geheel voor eigen risico;
 • Relaties en familieleden, zoals broer en zus van de leerlingen, welke NIET tot de klas(sen) of groep(en) behoren, hebben absoluut geen toegang tot de ijsbaan;
 • De leerlingen kunnen geen gebruik maken van zogenaamde ‘hulpje’;
 • Het is niet toegestaan om gesponsorde acties te organiseren met gekoppelde reclame uitingen te laten zien en/of horen doormiddel van een geluidsinstallatie;
 • U, leerlingen en begeleider dienen zich onvoorwaardelijk te houden aan het huisreglement van Maarssen On Ice. Dit reglement kunt u vinden tussen de kassa en de schaatsuitgifte en op de website van Maarssen On Ice http://www.maarssenonice.nl/huisregels.html;
 • Het gebruik van alcohol tijdens het schoolschaatsen wordt niet toegestaan, dus ook niet door volwassen begeleiders;
 • Voor de veiligheid van iedereen zijn Noren verboden op de ijsbaan en is het dragen van handschoenen verplicht.

Uw tijdsplan:
 • Wij verzoeken u om uiterlijk 10 minuten voor aanvang met de leerlingen aanwezig te zijn bij Maarssen On Ice in restaurant De Botte Schaats;
 • Uw leerlingen krijgen enige instructies van de ijsmeester;
 • Nadat de voorgaande groep de geleende schaatsen hebben ingeleverd kunnen uw kinderen schaatsen ophalen en gaan schaatsen;
 • Leerkrachten of ouders die mee willen schaatsen met de leerlingen zijn ook het entree van € 4,00 (inclusief schaatshuur) verschuldigd;
 • Na ±50 minuten worden de leerlingen verzocht om de schaatsen weer in te leveren voor de volgende groep;
 • Natuurlijk is het toegestaan dat de kinderen met eigen hockey- of  kunstschaatsen komen schaatsen, graag zelfs maar mogen pas worden aangetrokken nadat de ijsmeester zijn instructies aan de leerlingen hebben gegeven;

AANMELDEN V.O. SCHOOLSCHAATSEN
Alvorens u de school kunt aanmelden dient u eerst door ons te zijn geregistreerd en na het verkrijgen van de codes kunt u zich aanmelden door eerst op de planning te kijken wanneer u wilt komen schaatsen en of dat uur nog vrij is.

 
 
 
 
 
Tot ziens bij Maarssen On Ice en met vriendelijke groet,
 
 
                 Maarssen On Ice                       
 
                       Arjan van den Hoek                            
 
                               Directeur                                   
MOI
MOI
Terug naar de inhoud